ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
1) ΝΑΙ 68 2) ΝΑΙ 38
  ΌΧΙ 2   ΌΧΙ 32
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
3) ΝΑΙ 16 4) ΝΑΙ 9
  ΌΧΙ 54   ΌΧΙ 61
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
5) ΝΑΙ 60 6) ΝΑΙ 21
  ΌΧΙ 10   ΌΧΙ 49
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
7) ΝΑΙ 17 8) ΝΑΙ 14
  ΌΧΙ 53   ΌΧΙ 56
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
9) ΝΑΙ 55 10) ΝΑΙ 52
  ΌΧΙ 15   ΌΧΙ 18
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
11) ΝΑΙ 60 12) ΝΑΙ 18
  ΌΧΙ 10   ΌΧΙ 52
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
13) ΝΑΙ 63 14) ΝΑΙ 62
  ΌΧΙ 7   ΌΧΙ 8
Πίνακας δεδομένων
Πίνακας δεδομένων
Πίνακας δεδομένων
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
1) ΝΑΙ 68 2) ΝΑΙ 38
  ΌΧΙ 2   ΌΧΙ 32
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
3) ΝΑΙ 16 4) ΝΑΙ 9
  ΌΧΙ 54   ΌΧΙ 61
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
5) ΝΑΙ 60 6) ΝΑΙ 21
  ΌΧΙ 10   ΌΧΙ 49
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
7) ΝΑΙ 17 8) ΝΑΙ 14
  ΌΧΙ 53   ΌΧΙ 56
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
9) ΝΑΙ 55 10) ΝΑΙ 52
  ΌΧΙ 15   ΌΧΙ 18
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
11) ΝΑΙ 60 12) ΝΑΙ 18
  ΌΧΙ 10   ΌΧΙ 52
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
13) ΝΑΙ 63 14) ΝΑΙ 62
  ΌΧΙ 7   ΌΧΙ 8
Πίνακας δεδομένων
Πίνακας δεδομένων
Πίνακας δεδομένων
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
1) ΝΑΙ 68 2) ΝΑΙ 38
  ΌΧΙ 2   ΌΧΙ 32
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
3) ΝΑΙ 16 4) ΝΑΙ 9
  ΌΧΙ 54   ΌΧΙ 61
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
5) ΝΑΙ 60 6) ΝΑΙ 21
  ΌΧΙ 10   ΌΧΙ 49
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
7) ΝΑΙ 17 8) ΝΑΙ 14
  ΌΧΙ 53   ΌΧΙ 56
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
9) ΝΑΙ 55 10) ΝΑΙ 52
  ΌΧΙ 15   ΌΧΙ 18
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
11) ΝΑΙ 60 12) ΝΑΙ 18
  ΌΧΙ 10   ΌΧΙ 52
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
13) ΝΑΙ 63 14) ΝΑΙ 62
  ΌΧΙ 7   ΌΧΙ 8
Πίνακας δεδομένων
Πίνακας δεδομένων
Πίνακας δεδομένων
ΕΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΤΙΚΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
1) ΝΑΙ 68 2) ΝΑΙ 38
  ΌΧΙ 2   ΌΧΙ 32
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
3) ΝΑΙ 16 4) ΝΑΙ 9
  ΌΧΙ 54   ΌΧΙ 61
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
5) ΝΑΙ 60 6) ΝΑΙ 21
  ΌΧΙ 10   ΌΧΙ 49
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
7) ΝΑΙ 17 8) ΝΑΙ 14
  ΌΧΙ 53   ΌΧΙ 56
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
9) ΝΑΙ 55 10) ΝΑΙ 52
  ΌΧΙ 15   ΌΧΙ 18
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
11) ΝΑΙ 60 12) ΝΑΙ 18
  ΌΧΙ 10   ΌΧΙ 52
ΕΡΩΤΗΣΗ     ΕΡΩΤΗΣΗ    
13) ΝΑΙ 63 14) ΝΑΙ 62
  ΌΧΙ 7   ΌΧΙ 8
Πίνακας δεδομένων