Όταν

Μόλις

το πρωί

κατόπιν

έπειτα

ύστερα

στη συνέχεια

και

τέλος

μετά

μετά από λίγο

αργότερα

, , ,
, , .
. . .

πλένω το πρόσωπό μου

ξυπνάω

ετοιμάζω την τσάντα μου

με τον αδελφό μου

φοράω τα ρούχα μου

φεύγω για το σχολείο

τρώω το πρωινό μου

    Σέρνω με το ποντίκι και τοποθετώ τις προτάσεις στη σωστή χρονική σειρά. Τις εμπλουτίζω με επιρρήματα και εκφράσεις που δηλώνουν χρόνο. Δε ξεχνώ να βάλω κόμμα και τελεία!