Αρχική σελίδα

   Φτιάξε το εικονόλεξο.

Σύρε με το ποντίκι τη λέξη που πρέπει και μετά άλλαξέ τη με την κατάλληλη εικόνα, ώστε να φτιάξεις το εικονόλεξο.

 

Οι κανόνες ενός σωστού ποδηλάτη.

1) Πριν ανέβω στο ποδήλατο, πρέπει να φορέσω κράνος για να μη χτυπήσω το κεφάλι μου.

2) Σιγουρεύομαι αν τα  φρένα  και οι ρόδες λειτουργούν σωστά.

3) Ελέγχω αν τα φωτάκια δουλεύουν κι επίσης αν τα πετάλια έχουν ανακλαστικά στοιχεία.

4) Δε φοράω ακουστικά και φροντίζω να είμαι ντυμένος με ανοιχτόχρωμα ρούχα.

5) Τέλος, δεν ξεχνώ τους 4 κανόνες: α) Σταματώ β) Ακούω γ) Κοιτάζω δεξιά και αριστερά

δ) Διασχίζω με ασφάλεια.