Αντιστοιχίζω τις πραγματικές εικόνες (αριστερά) με το σημάδι τους στο χάρτη (δεξιά).

Άσκηση αντιστοίχισης

Σύρε τις λέξεις ή τις εικόνες που βρίσκονται δεξιά δίπλα στις αντίστοιχες αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".