Ο υπολογιστής έσβησε κατά λάθος τους σταθμούς της Οδύσσειας...
Βάλε στη σωστή σειρά και πάλι τα μέρη από τα οποία πέρασε ο Οδυσσέας.
Καλή τύχη!

Σύρε τις λέξεις που βρίσκονται δεξιά δίπλα στους αριθμούς αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".