Επιλέγω το σωστό χρόνο

Άσκηση αντιστοίχισης

Σύρε τους χρόνους που βρίσκονται στα δεξιά δίπλα στις προτάσεις που βρίσκονται αριστερά.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".