Βάζω τις προτάσεις στη σωστή σειρά.

"Σύρε κι άσε τα κομμάτια" πάνω στις γραμμές.
Μόλις τελειώσεις πάτα "Έλεγχος".
Πάτα "Ξανά" για να δοκιμάσεις από την αρχή.
Σύρε και βάλε πίσω στη θέση της το κομμάτι αν κάνεις λάθος