Ταιριάζω τις εικόνες με τις προτάσεις τους στη σωστή χρονική σειρά.

Άσκηση αντιστοίχισης

Επίλεξε τη σωστή πρόταση μέσα από τη λίστα, ανάλογα με το τί σου δείχνει η εικόνα.
Μόλις τελειώσεις πάτα "'Ελεγχος".
wake_up.jpg
wash_my_face-CT.png
get_dressed.jpg
breakfast.gif
school_bag(1).gif
brothers-go-to-school-vector.jpg