Διδακτικό προσωπικό του Δημοτικού Σχολείου

 
Σχολ. έτος 2006-2007 Σχολ. έτος 2007-2008
Μπίρμπας Αποστόλης Δ/ντής
Διονυσοπούλου Σωτηρία Α' Τάξη
Ζάγκλη Φανή Β' Τάξη
Σμυρνή Ελένη Γ' Τάξη
Κοτσώβολου Μαρία Δ' Τάξη
Ντούμας Γεώργιος Ε' Τάξη
Παπανδρέου Χρήστος Στ' Τάξη
Σταθόπουλος Σπύρος Αγγλικά
 Παπαβασιλείου Αντώνιος Φ. Αγωγή
Σιγούρου Μαρία Γαλλικά
- Ολ.Παιδεία
Τόκα Μαρία Νηπιαγωγός
Ρήγα Ευαγγελία Νηπιαγωγός
Μπίρμπας Αποστόλης Δ/ντής
Μπρη Αντωνία Α' Τάξη
Διονυσοπούλου Σωτηρία Β' Τάξη
Ζάγκλη Φανή Γ' Τάξη
Σμυρνή Ελένη Δ' Τάξη
Παπανδρέου Χρήστος Ε' Τάξη
Κοτσώβολου Μαρία Στ' Τάξη
Σταθόπουλος Σπύρος Αγγλικά
 Παπαβασιλείου Αντώνιος Φ. Αγωγή
Σπυροπούλου Μαρία Γαλλικά
- Ολ.Παιδεία
Τόκα Μαρία Νηπιαγωγός
Καραχάλιου Χρυσάνθη Νηπιαγωγός

 

Σχολ. έτος 2008-2009

Σχολ. έτος 2009-2010

Μπίρμπας Αποστόλης Δ/ντής
Μπρη Αντωνία B' Τάξη
Διονυσοπούλου Σωτηρία A' Τάξη
Ζάγκλη Φανή Γ' Τάξη
Σμυρνή Ελένη Δ' Τάξη
Παπανδρέου Χρήστος Στ' Τάξη
Κοτσώβολου Μαρία Ε' Τάξη
Σταθόπουλος Σπύρος Αγγλικά
Γιουβάνης Μιχάλης, από 10-2-2009 Φ. Αγωγή
Καπρινιώτης Ευστάθιος έως 30/1/2009 Φ. Αγωγή
Σπυροπούλου Μαρία Γαλλικά
- Ολ.Παιδεία
Τόκα Μαρία Νηπιαγωγός
Καραχάλιου Χρυσάνθη Νηπιαγωγός
Μπίρμπας Αποστόλης Δ/ντής
Σμυρνή Ελένη B' Τάξη
Παπανδρέου Μαρία A' Τάξη
Δημητροπούλου Κατερίνα Γ' Τάξη
Ζάγκλη Φανή Δ' Τάξη
Παπανδρέου Χρήστος Ε' Τάξη
Κοτσώβολου Μαρία Στ' Τάξη
Σταθόπουλος Σπύρος Αγγλικά
Καπλάνη Ιουλία Φ. Αγωγή
Αρταβάνη Βασιλική Γαλλικά
Γαλανοπούλου Νικολίτσα Γαλλικά
- Ολ.Παιδεία
Τόκα Μαρία Νηπιαγωγός
Καραχάλιου Χρυσάνθη Νηπιαγωγός
   

Σχολ. έτος 2010-2011

Σχολ. έτος 2011-2012

Μπίρμπας Αποστόλης Δ/ντής
Παπανδρέου Μαρία B' Τάξη
Δημητρακοπούλου Ελένη A' Τάξη
Σμυρνή Ελένη Γ' Τάξη
Ντούμας Γεώργιος Δ' Τάξη
Ζάγκλη Φανή Στ' Τάξη
Καράμπελα Αργυρή Ε' Τάξη
Βρόντου Βασιλική Αγγλικά
Στεφανίδης Νικόλαος Φ. Αγωγή
Κωνσταντούρου Κων/να Γαλλικά
- Ολ.Παιδεία
Τόκα Μαρία Νηπιαγωγός
Δάγκαρη Διονυσία Νηπιαγωγός
Παναγόπουλος Γιάννης Δ/ντής
Χριστοπούλου Μαρία B' Τάξη

Διονυσοπούλου Σωτήρω

Καραμπατάκης Χρήστος

A' Τάξη
Σμυρνή Ελένη Γ' Τάξη
Σπηλιοπούλου Θεοδώρα Δ' Τάξη
Ζάγκλη Φανή Στ' Τάξη
Ντούμας Γεώργιος Ε' Τάξη
Βρόντου Βασιλική Αγγλικά
Τσουμπακόπουλος Ν. Φ. Αγωγή
Κρέμη Νικολέτα Γαλλικά
Συκιώτης Κων/νος Ενισχυτική

Σχολ. έτος 2012-2013

Σχολ. έτος 2013-2014

Παναγόπουλος Γιάννης Δ/ντής
Ζάγκλη Φανή B' Τάξη
Σταυροπούλου Μαρία A' Τάξη
Παπανδρέου Χρήστος Γ' Τάξη
Σμυρνή Ελένη Δ' Τάξη
Πετρόπουλος Πέτρος Στ' Τάξη
Γιακουμάτου Ελένη Ε' Τάξη
Βρόντου Βασιλική Αγγλικά
Τσουμπακόπουλος Ν. Φ. Αγωγή
- Γαλλικά
Γεωργίου Χάιδω Ενισχυτική
Παναγόπουλος Γιάννης Δ/ντής
Ζάγκλη Φανή Γ' Τάξη
Μπρη Αντωνία A' Τάξη
Παπανδρέου Χρήστος Δ' Τάξη
Σμυρνή Ελένη Β' Τάξη
Σωτηροπούλου Αλεξ. Στ' Τάξη
Ηλιοπούλου Κονδυλία Ε' Τάξη
Βρόντου Βασιλική Αγγλικά
Τσουμπακόπουλος Ν. Φ. Αγωγή
Σκεμπέ Ελισάβετ Γαλλικά
Ροδόπουλος Θεόδ. Μουσική

Σχολ. έτος 2014-2015

 

Παναγόπουλος Γιάννης Δ/ντής
Ζάγκλη Φανή E' Τάξη
 Χριστοπούλου Μαρία A' Τάξη
Παπανδρέου Χρήστος Δ' Τάξη
Σμυρνή Ελένη Γ' Τάξη
Πετρόπουλος Πέτρος Στ' Τάξη
Μπρη Αντωνία Β' Τάξη
Βρόντου Βασιλική Αγγλικά
Τσουμπακόπουλος Ν. Φ. Αγωγή
Φιλοπούλου Μαριφίλια Γαλλικά