Ενδεικτικές ασκήσεις για την 3η τάξη

Αρχική

    
 

Μεταφορά, παρομοίωση, κυριολεξία (από τον συνάδελφο Γ. Σαλονικίδη).

Δημιουργία ιστορίας με εικόνες

Δημιουργία ιστορίας από κομμάτια προτάσεων

Δημιουργία ιστορίας με συνδυασμό εικόνων-κειμένου

Χρονική αντιστοίχιση (παρόν-παρελθόν)

Χρησιμοποιώ τα επιρρήματα και εκφράσεις χρόνου.

Άσκηση εμπλουτισμού.

 

Δεν είναι τρελοί αυτοί οι δίδυμοι!!! Άσκηση εμπλουτισμού.

 

Τα βασικά σημεία μιας πρόσκλησης

 

Η Αργοναυτική εκστρατεία (από τον συνάδελφο Γ. Μόκια)

 Σταυρόλεξο με τον Τρωικό πόλεμο.

 Κρυπτόλεξο με τον Τρωικό πόλεμο.

 Οδύσσεια: Θυμάμαι τους σταθμούς του Οδυσσέα.

Εξάσκηση στην Οδύσσεια

 

Βίντεο: Οι πράξεις

Πολλαπλασιασμός

Αφαίρεση

Πρόσθεση (ως επαλήθευση της αφαίρεσης)

 Ανακαλύπτω τα κλάσματα (από τον συνάδελφο Γ. Σαλονικίδη).

 Η προπαίδεια

Μοτίβο 1

Μοτίβο 2

Τάνγκραμ

Puzzle

Puzzle (το σχολείο μας)

 

 Ο χάρτης (a)

 Ο χάρτης (β)

 Το υπόμνημα του χάρτη

 Σταυρόλεξο (χάρτης)

Αρχική

Εξωτερική πηγή: http://online.eduportal.gr/ (ανακτήθηκε στις 23/2/2013).